<div align="center"> <h1>Ropa naftowa i węgiel</h1> <h3>Strona stworzona jest na podstawie materiałów z różnych Ľródeł. Zawiera elementy, które zestawione w cało&amp;para;ć mog&amp;plusmn; stanowić wspaniały referat/folder/prezentację, prosto na lekcję. Gwarantujemy oceny celujące :)</h3> <p>ropa, naftowa, węgiel, kamienny, destylacja, pirogenizacja, frakcyjna, destylacja frakcyjna, chemia, ściąga</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.strony.wp.pl/wp/deltacorp" rel="nofollow">www.strony.wp.pl/wp/deltacorp</a></p> </div>